Major Fiala

7. září 2009 v 20:03 | Alois Burský |  Příhody ze života
Bylo to v roce 1958, sloužil jsem základní vojenskou službu. Měli jsme u roty vojína Fialu, který se rád do telefonu představoval slovy: "Zde major Fiala!"
Pak nás skoro celou rotu přeložili k jinému útvaru, kde sloužil i opravdový major Fiala, o čemž jsme my ovšem nevěděli.
Jednou zazvonil na rotě telefon, a shodou okolností zvedl sluchátko velitel čety, desátník absolvent. A v telefonu se ozvalo: "Zde major Fiala." A jelikož náš velitel čety se domníval, že se jedná o našeho vojína Fialu, tak zařval do telefonu: "Poslyšte Fiala, já vám dám takového majora, až se z toho poserete!"
Jenomže tentokrát to byl opravdový major Fiala, kterého jsme my ještě neznali. Tak jsme očekávali nějaký průšvih. Ale dopadlo to dobře. Major Fiala měl dostatečný smysl pro humor, a když mu vysvětlil, jak k tomu došlo, tak se tomu zasmál. ovšem tato historka vešla ve známost, a i když byl vojín Fiala už v civilu, dlouho se na něj vzpomínalo...
 

Výroba bioplynu

24. ledna 2009 v 19:29 | z internetu |  Ekologie

Návod na výrobu bioplynu domácím způsobem.

Po více než třicetiletém hledání se mi konečně povedlo objevit na internetu návod na výrobu bioplynu v domácích podmínkách. Kompletní podrobný návod v angličtině (včetně ilustrací) najdete na adrese:

http://nzdl.sadl.uleth.ca/cgi-bin/library?e=d-00000-00---off-0envl--00-0--0-10-0---0---0prompt-10---4-------0-0l--11-en-50---20-about---00-0-1-00-0-0-11-1-0utfZz-8-00&cl=CL1.1&d=HASH0126a01fca9b24ca26eadc70.13&gt=2

Neumím anglicky, k překladu jsem použil Microtran98, zde je výsledek. Návod je dostatečně srozumitelný i bez obrázků. Kdo by si chtěl obrázky prohlédnout, najde na původní stránce. Pokud by si někdo výrobník bioplynu podle tohoto návodu sestavil, ať se mi ozve na adresu abursky@seznam.cz


Překlad původního návodu:

1. farmáři a jejich rodiny vždy hledají způsoby, jak dělat jejich životy lepší.
2. Jedna cesta farmářské rodiny mohou dělat jejich životy lepší je dělat jejich vlastní palivo plyn který oni mohou použití pro vaření.
3. dnes mnoho farmářů dělá palivový plyn doma.
4. palivový plyn vyrobený v touto cestou obsahuje hodně metanu.
5. kde vy žijete <methane> plyn může být volaný různým jménem.

Biogas

6. jestliže vy děláte váš vlastní bioplyn, vy nebudete muset používat hodně z dražších paliv takových jako petrolej a dřevěné uhlí nebo palivového dříví, které může být těžce dostupné kde vy žijete

Výroba bioplynu
7. používání bioplynu může pomoct vám ušetřit čas a pracovat když vy vaříte vaše jídla.
8. v ušetřeném čase můžete dělat jiné věci kolem vašeho domova, jako péče o větší zahradu
9. Biogas je vyčištěné - hořící palivo.

10. po výrobě plynu vám zůstane materiál, který je vlevo je velmi bohaté hnojivo, že vy můžete použití na vašich polích.

11. tato brožura byla psaná, aby pomohl vám naučit se části věcí, že vy potřebujete vědět, že dříve vy začnete dělat bioplyn
.

Jak se dělá bioplyn?

12. když živočišný hnůj nebo rostlinné materiály shnijí, vzniká plyn.
13. v této brožurce se naučíte, jak míchat vodu s živočišným hnojem nebo rostlinnými materiály, jak vložit tuto směsici do nádoby kde to shnije, a dále jak sbírat plyn v další nádobě, která je vzduchotěsná.
14. Zhotovení výrobníku bioplynu není zrovna jednoduché. Když začnete, vy budete muset strávit mnoho času a pracovat velmi těžce. To může také stát vás peníze
15. Můžete si být jistý, že stavba bioplynové jednotky bude dobrý způsob, jak používat váš čas a peníze.
16. Budete potřebovat dobré vhodné místo pro vaši bioplynovou stanici. Položky 26 až 30 vám napoví s umístěním.
17. jestliže vy žijete, kde to je příliš horko nebo příliš chladno, může být těžké najít najít vhodné místo, kde bude bioplynová stanice správně pracovat.

18. Bioplyn se nejlépe vyrábí u teploty 32 až 37 °C. Když teplota je pod 1 5 °C, bioplyn se nevyrábí. Položky 31 až 34 vám porádí některé zvyklosti, které pomohou vám udržovat se váši bioplynovou jednotku na správné teplotě.
19. budete potřebovat plechové barely, ventily, plynovou hadici a další materiály k vybudování bioplynové jednotky. Dále budete potřebovat dobrou zásobu živočišného hnoje nebo rostlinný materiál.
20. Pokud máte v blízkosti bydliště bioplynovou stanici, navštivte ji a zeptejte se jak to pracuje
21. Možná tam získáte cenné rady pro stavbu vaší bioplynové stanice

Jak velká ná být vaše bioplynová stanice?

22. Začněte se stavbou malé stanice. Položky 35 až 57 vám řeknou jak na to. . S malou bioplynovou stanicí budete potřebovat méně živočišného hnoje a rostlinných materiálů. Malá jednotka bude stát méně, a bude se snadněji uvádět do chodu.
23. Když vybudujete malou jednotku jednotku a používáte váš vlastní plyn, vy můžete rozhodnout, že potřebujete více plynu.
24. Můžete získat více plynu stavbou jedné nebo více bioplynových stanic, pokud vám správně pracuje vaše první stanice. Položky 126 až 130 vám řeknou jak spojit několik bioplynových jednotek.
25. Můžete budovat se malé jednotky od dvou olejových bubnů.

K tomu budete potřebovat.

· olejový buben asi 200 litrů, držet odpad

· olejový buben asi 120 litrů, sbírat plyn

· kus roury 10 centimetrech dlouhý a o 2 centimetrech v průměru, pro plynový vývod
· ventil k zavírání plynového vývodu

minimálně 10 metrů gumové nebo plastické hadice o 2 centimetrech v průměru, pro plynové vedení

Kde umístit vaši bioplynovou jednotku?
26. Nedávejte bioplynovou jednotku příliš blízko u vašeho domova, nebo vaší kuchyně, nebo přívodu vody.
27. Bioplynová jednotka by měla být přinejmenším 10 metrů od vašeho domova, aby když vy vložíte odpad do vaší jednotky, to nebylo příliš blízko kde vy a vaše rodiny žijí a vaří vaše jídla.
28. Nedávejte jednotku příliš daleko, nebo budete potřebovat dlouhé plynové vedení. . Plynové vední se pak těžce hledá a může stát mnoho peněz.
29. Jestliže se vaše plynové vedení je poškodí, může unikat vyrobený plyn. Jestliže vaše plynové vedení překročí cestu, je nutné je chránit před poškozením.

30. Bioplynová jednotka by měla být přinejmenším 15 metrů od studny.

31. Bylo již řečeno, že dostanete nejvíce plynu jestliže teplota vaší jednotky je mezi 32 37 °C.
32. Jestliže žijete na velmi horkém místě, umístěte ve stínu nebo pod stromy.
33. Jestliže žijete v místě, které není velmi ohřívané, umístěte vaši jednotku na slunečné místo.
34. Jestliže žijete v chladném místě, musíte dát jednotku podzemní nebo ji tepelně izolovat.

Stavba jednotky


35. Spodní část jednotky, kam budeme vkládat suroviny, je vyrobená z většího bubna. Vrchní část jednotky, která slouží k jímání plynu, je vyrobena z menšího bubna který je vložený ve větším bubnu.
36. Většina bubnů má díru v vrcholu. Vy nebudete potřebovat díru ve vrcholu většího bubna, ale budete potřebovat díru vrcholu menšího bubna pro plynový vývod.
37. Odstraníme jedno dno od každého bubna. . Můžete na to to používat kladivo a kovové dláto. Odstraníme dno většího bubna, které má díru. Ostraníme dno menšího bubna které nemá díru.
38. Jestliže malý buben nemá díru, budete ji muset udělat (viz položku 45)..
39. Oba bubny důkladně vyčistíme.
40. Jestliže některý buben má díru v straně, pevně ji uzavřeme. Můžeme použít původní zátku, nebo otvor zavaříme.
41. Nyní jste připravení vložit plynový vývod do vrcholu malého bubna.
42. Plynový vývod je vyrobený od krátkého kusu roury o 10 cm délky a o 2 centimetrech v průměru.
43. Jestliže tam je původní díra ve vrcholu malého bubna, použijeme ji a vývodní trubku zašroubujeme pevně do této díry.
44. Jestliže díra ve vrcholu malého bubna není, používat plynový vývod, který k víku přivaříme.
45. Jestliže tam žádná díra ve vrcholu malého bubna není, musíme ji udělat a vývod přivařit.
46. Nyní jste připravení připojit ventil k vrcholu plynového vývodu.
47. Použitý ventil, musí být vzduchotěsný, aby nepropustil plyn a musíte ho pevně k plynovému vývodu přišroubovat.
48. Jestliže nemáte ventil, můžete provizorně uzavřít vývod plynu dvojitým zalomením a svázáním plynové hadice.

Zkouška těsnosti

49. Nyní jste připravení testovat malý buben. Plynové vedení musí být vzduchotěsné.

50. Uzavřít ventil nebo svázat plynovou hadici, viz položka 48.
51. Otočit malý buben a umístit na na kamenech nebo kusy dřeva,. ale opatrně, nepoškodit plynový východ nebo ventil, nebo uvolnit svorku nebo šňůru na plynové hadici. Nyní naplnit malý buben s vodou.
52. Pokud někde voda prosakuje, toto místo si označíme. Poté buben vyprázdníme a vysušíme.
53. Místa prosakování opravíme (asfaltem, barvou atd.)
54. Pokud jsou průniky kolem plynového vývodu nebo ventil, přitáhnout vývod nebo ventil znovu a spoje utěsnit.

55. Po utěsnění znovu naplníme sud vodou a zkontrolujeme těsnost.
56. Když malý buben je dobře těsní, vaše bioplynová jednotka je připravená k použití.
57.Toto utěsnění je velmi důležité!.

Jaké materiály budeme používat

58. Živočišný hnůj od kráv, prasat a kuřat a mnohé rostlinny jsou dobré materiály pro výrobu bioplynu.
59. Můžete používat živočišný hnůj osamotný, nebo rostlinné materiály osamotné nebo můžete obojí smíchat.
60. Materál mícháme poblíž stájí, dáváme pozor na znečistění životního prostředí.
61. Když začínáte, je nejlépe použit živočišný hnůj nebo směs živočišného hnoje a velmi málo rostlinného materiálu. . Pozdněji když už máte zkušenosti s výrobou bioplynu, můžete používat více rostlinných materiálů.
.
62. Když začínáte používat rostlinné materiály, pamatujte si, že suché rostlinné materiály musí být naštípané nebo rozdrcené velmi jemně, a čerstvá rostlina materiály musí být venku, aby shnil pro 10 dnů nebo více před tím, než je dáte do bioplynové jednotky.

Jak to používat

63. Jestli budete používat živočišný hnůj nebo rostlinné materiály ve vaší bioplynové jednotce, musíte míchat je s vodou. Používat jeden kbelík vody s každým kbelíkem živočišného hnoje nebo rostlinného materiálu.

64. Rostlinné materiály, které nejsou smíšené dobře nemohou dělat plyn.
65. Jestliže používáte rostlinné materiály, je potřebné je řádně rozdrtit a smíchat.
66. Míchat živočišný hnůj nebo rostlinný materiál s vodou až má vzhled jako pasta.

Výroba tzv. předkrmu

67. Asi dva měsíce před prvním použitím bioplynové jednotky, si vyrobíme tzv.předkrm. Vložit 2 litry živočišného hnoje a 2 litry vody do kbelíku a dobře promíchat. Můžete také přidat jemně rozdrcený rostlinný materiál takový jako tráva.

68. Nazýváme tuto směsici předkrm. Předkrm pomáhá bioplynové jednotce dělat plyn dříve.
69. Nalejte předkrmovou směsici do nádoby o obsahu něco více než 4 litry. Můžete používat láhev nebo konvici, ale otevřenou, nezavírejte ji..
70. Udržovat předkrm teplý a potřást nádobou tři nebo čtyřikrát každý týden (míchat obsah.) . Asi po dvou měsících bude předkrm připravený k použití.

Naplnění bioplynové jednotky

71. Nyní jste připravení dát odpad do vaší bioplynové jednotky. Dejte malý buben vedle velkého s plynovým vývodem nahoru.
72. Nyní dát odpad a zalít vodou do velkého bubna Dávat 3 kbelíky odpadu a 3 kbelíky vody do velkého bubna a míchat tím dobře.
73. Nyní dal další 3 kbelíky odpadu a 3 kbelíky vody do velkého bubna a míchat celou směsicí znovu.
74. Takto vkládat odpad a vodu do velkého bubna, promíchávat dobře až je hladina směsi ve velkém bubnu je vyrovnaná s vrcholem malého bubna.
75. Vmíchat předkrm, který jste dělali, (viz položky 67 až 70) do směsice ve velkém bubnu. Předkrm, který už začínal pracovat pomůže vám dělat plyn dříve.
76. Nyní otevřít ventil nebo svorku nebo uvolnit plynovou hadici malého bubna aby mohl unikat vzduch. Tlačit malý buben dole do směsice až dotýká se dna z velkého bubna.
77. Malý buben musí být plný směsice. . To musí být plný k vrcholu aby tam nebyl žádný vzduch.
78. Ujistíte se, že malý buben je plný k vrcholu, jestliže můžete vidět, že směsice ve velkém bubnu zvedne se trochu nad vrcholem okraj malého bubna, když je zatlačený dole.

79. Jestliže se nepovznese směs nad vrchol okraje malého bubna, vytáhnout malý buben ven a přidat o něco více odpadu a vody do velkého bubna. Pak dát malý buben zpět a zatlačit ho dole do odpadu znovu.
80. Když jste jistí, že malý buben je plný směsice k vrcholu, zavřít ventil nebo svorku nebo svázat plynovou hadici, aby se zadržel vnější vzduch a začal sbírat plyn
81. Vaše jednoduchá bioplynová jednotka začala vyrábět plyn, když malý buben se začíná zvedat. Toto signalizuje shromáždění plynu.
82. Jestliže zjistíte únik plynu od malého bubna poté co bioplynová jednotka začala pracovat, musíte všechno utěsnit
83. Dobrý způsob jak zkontrolovat únik plynu poté, co bioplynová jednotka začala pracovat je použít mýdlovou vodu na všech částech linky

Čas

84. Může trvat až tři týdny nebo dokonce měsíc, než vaše bioplynová jednotka začne dělat plyn. . Po tom plyn bude vyrábět i osm týdnů.
85. Během těchto osmi týdnů, polovina plynu bude vyrobená v první dva nebo tři týdny, a zbytek v posledních pět nebo šest týdnů.
86. Jestliže najdete málo plynu je vyrobeného v posledních týdnech, bude vhodné vyprázdnit jednotku a začít znovu.

Chladná povětrnostní ochrana

87. Jestliže teplota často klesá pod 15 °C, budete muset udržovat směsici ve vaší jednotke v teple.
88. Jestliže jste vaši bioplynovou jednotku zapustili do terénu, toto bude pomáhat držet odpad teplý.
89. Můžete držet směsici ve vaší bioplynové jednotce teplou tím, že dáte listy, trávu, nebo kukuřičné stonky kolem velkého bubna.
90. Můžete také udržet teplotu přidáním kbelíku nebo dvou z drůbežího odpadu, prasečí míchat se s jiným odpadem k odpadu už v velkém bubnu. . Používat jednoho část drůbežího odpadu k třem částem jiného odpadu.


Míchání směsí

91. Někdy vrstva spodiny může zhustnout ve vaší bioplynové jednotce. Jestliže toto stane se, méně plynu bude vyrobené a malý buben nemůže zvednout se..
92. Jestliže odpad je dobře promísíme do jednotky, tam bude méně šance pro zhustnutí směsi a vaše bioplynová jednotka bude dělat plyn dobře.
93. Jestliže používáte rostlinné materiály, bude se více pravděpodobně tvořit spodina než jestliže používáte pouze živočišný hnůj. Vy budete potřebovat míchat hustou směsicí ve vaší bioplynové jednotce čas od času.
94. Můžete rozdělit spodinovou vrstvu hýbáním nebo třást směsicí v jednotce. Musíte dělat toto bez otevření malého bubnu a vypouštění plynu.
95. Během teplého počasí, směs ve vaší bioplynové jednotce může zhoustnout a málo plynu bude vyrobené.
96. Jestliže se toto stane, přidat kbelík vody k jednotce a zamíchat odpadem, zředit to. . Jestliže po několik dnů žádný plyn nevzniká, odpad je ještě příliš hustý, ubrat další polovinu - kbelík vody a zkouška znovu.
97. Jestliže je materiál v sudě již tvrdý a žádný plyn už se nevyvíjí, odstraňte veškerou směs, vyčistěte jednotku a začněte znovu. Nevyhazujte zbytky, použije je jako to hnojivo.


Když plyn je vyrobený

98. Nezapalujte první vyrobený plyn. Obsahuje vzduch a mohl by explodovat.
99. Několik dnů poté co se malý buben začal zvedat, otevřít ventil nebo svorku a vypustit veškerý plyn.
100. Zatímco vy vypouštíte plyn, musíte být velmi opatrný, nemít oheň v blízkosti jednotky.
101. Odpojit plyn, tlačit malý buben do směsice ve velkém bubnu. Toto bude nutit veškerý plyn a vzduch ven z vaší bioplynové jednotky. . Pak, zavřít ventil nebo svorku, znovu připojit plyn linka a vaše bioplynová jednotka bude začínat sbírat plyn znovu.
102. Jestliže jste dělali toto opatrně, příští plyn nebude mít žádný vzduch v a to bude bezpečné hořet. Vy můžete spalovat plyn vyrobený po tomto. Neotevírejte jednotku znovu až do spotřebování veškerého vyrobeného plynu.
103. Po skončení výroby plynu rozebrat jednotku a vyprázdnit hnojivo. Uschovat asi 4 litry hnojiva, které bude použito jako předkrm pro příště.

104. Vyčistit jednotku a otvory.

105. Nyní naplnit jednotku s novým odpadem materiálním a přidat předkrm. Zavřít jednotku pevně a to bude začínat dělat plyn znovu.106. Pamatovat si, vždy když vy začnete znovu, nespálit první plyn.

Používaní vášeho bioplynu

107. Nejlepší cesta k použití bioplynu je používat vaši malou bioplynovou jednotku pro vaření. Když vaše jednotka pracuje dobře, to bude dělat dost plynu každý den, aby vařil vaše večerní jídlo.
108. Můžete používat bioplyn s téměř každým obyčejným plynovým hořákem, jestliže vy nastavíte hořák, aby pravé množství vzduchu smíchalo se s bioplynem.
109. Jestliže tam je příliš mnoho vzduchu, plamen se bude utrhávat a bioplyn nebude hořet. Jestliže tam není dost vzduchu, plamen bude žlutý, bioplyn nebude hořet dobře a nebude dávat dost tepla.
110. Když tam je pravé množství vzduchu a bioplyn hoří dobře, to bude hořet modrým plamenem.
111. Někdy plamen může začínat zežloutnout, poté co to hořelo dobře. Toto může znamenat, že hořák je zanesený sazemi..
112. Jestliže toto stane se, čistit hořák velmi opatrně a čistit všechny díry v hořáku s mýdlem a vodu. . Sušit hořák dobře
113. Jestliže plamen není stabilní, i když je stále plyn v jednotce, toto může být protože tam je voda v hořáku nebo v plynové hadici.
114. Zastavit plyn u malého bubna a odpojit hořák. Odstranit vodu z hořáku a hadice. Pak připojit hořák, připojit hadici plyn a rozsvítit hořák znovu.

Používat hnojivo

115. Již jste už učili se tomu, když plyn byl vyrobený, materiál, který je ve vaší jednotce je velmi bohaté hnojivo.
116. Nezapáchá a neobsahuje škodliviny
117. Můžete rozšířit toto nové hnojivo na vašich polích, aby pomohl vašim rostlinám k lepšímu růstu.
118. Hnojivo stejnoměrně rozložte po poli.

Péče o bioplynovou jednotku

119. Vždy být velmi opatrný když vy jste blízko jednotky, protože plyn může být unikat.
120. Nikdy nestavět oheň blízko jednotky, kouřit nebo dokonce rozsvítit svíčku blízko jednotky, protože plyn může explodovat.
121. Když bioplyn prosakuje a vy nadechnete se příliš mnoho, můžete onemocnět.
122. Jednou za čas kontrolujte únik plynu. Položky 49 až 57 a položky 82 a 83 řeknou vám jak najít otvory.
123. Po nějakém čase se objeví rez.
124. Jednou rok byste měli rozebrat jednotku a natřít kovové části.
125. Můžete používat barvu, která chrání kov

Výroba více bioplynu

126. Jestliže po čase zjistíte, že by jste dokázali spotřebovat více bioplynu, můžete.
127. Nejsnadnější cesta pro vás jak dělat více bioplynu je budovat více jednotek..
128. Jestliže můžete dostat více olejových bubnů, roury, ventily a plynové hadice, a jestliže vy máte dost přírodních materiálů, můžete budovat několik malý bioplynových jednotek a dostat plyn z nich všech.
129. Když vy máte několik jednotek, můžete spojit je s vaší plynovou linkou tím, že použijete T - kusy.
130. Když máte několik bioplynových jednotek, vyplníte je postupně, aby když plyn v jedné jednotce spotřebujete, ještě dostanete plyn z další jednotky která pracuje.
131. V této brožuře jste učili se jak budoval se malou bioplynovou jednotku a jak dělat váš vlastní bioplyn. Vy jste také dozvěděli se, že vy můžete dělat více bioplynu stavbou několik malých bioplynových jednotek.
132. ale tam jsou stále jiné zvyklosti dělat více bioplynu.Vy můžete stavět zlepšenou malou jednotku nebo vy můžete stavět různý druh jednotky, která je větší i lepší a dáte více bioplynu.
Vy jste také dozvěděli se, že vy můžete dělat více bioplynu stavbou několik malý stanic
Pokud si někdo postaví bioplynovou jednotku, ať mi napíše na dresu:

Oranžový expres

24. května 2008 v 19:44 |  Písničky - texty
Už z rodnýho ranče vidím jen komín a stáj.
Hej, už z rodnýho ranče vidím jen komín a stáj.
Můj oranžový expres už mne veze, tak "good bay".
Tak jako světla herny mne stejně vždycky rozruší
svit brzdařský lucerny, komáři jisker v ovzdučí,
a pak když oranžový expres mi houká do uší.
Kam jedeš tuláku?
Nevím...
Na New York?
Nevím...
Nebo na Neswille?
Nevím. Mně stačí když slyším,
jak ty pražce drncaj dudlaj-dudlaj-dudlaj...
Sedím si na uhláku, a vyhlížím přes okraje.
Ve svým tuláckým vaku šmátrám po lahvi Tokaje.
Píseň oranžovýho vlaku si zpívám do kraje.
Už z rodnýho ranče nevidím komín a stáj.
Hej, už z rodnýho ranče nevidím komín a stáj.
Můj oranžový expres sviští na New York, "good bay"!
 


Jak jsme měřili brzdnou dráhu

12. dubna 2008 v 21:12 | Alois Burský |  Příhody ze života
Je tomu už asi 20 roků, tenkrát bylo podle vyhlášky dovolené jezdit v obci rychlostí 60km/hod. S kamárádem v práci nějakým způsobem přišla řeč na to, na jakou vzdálenost se dá při této rychlosti zastavit osobní auto.
On měl škodovku stodvacítku. A jelikož jsme se na té vzdálenosti neshodli, tak jsem mu poradil následující pokus: Až pojedeš domů, tak na nějakém volném úseku, když nepojede další auto, rozjeď se přesně na 60km/h, a pak u některého stromu dupni na brzdu. Po zastavení vystup a odkrokuj si vzdálenost od toho stromu, kde si začal brzdit.
Kamarád při cestě domů si na moji radu vzpoměl a provedl to tak, jak jsem mu radil. Rozjel se šedesátkou, a u osamoceného stromu dupnul na brzdu. Jenomže zapoměl, že vedle sebe na sedadle spolujezdce má položenou tašku, ve které má mimo jiné okurkovou sklenici do poloviny zaplněnou syntetickou barvou. A jak dupnul na brzdu, taška ze sedadla spadla, a barva se vylila na podlahu. Zničila mu nejen koberec na podlaze, ale i píchací kartu a průkazku na týdení jízdenky na autobus. Takže jak zastavil, zachraňoval co zachránit dalo.
Když jsem se ho zeptal, na jakou vzdálenost se mu povedlo zastavit, tak nevěděl, už to při tom maléru neměřil. Takže celý náš pokus byl bytečný, a spolupracovníci si nás dlouhou dobu dobírali, jestli nepojedeme zkoušet brzdy.
Alois Burský, Rudice

Jak jsem dělal výzkum veřejného mínění

8. dubna 2008 v 21:31 | Alois Burský |  Příhody ze života
Jsem odpůrce letního času, a četl jsem kdesi, že podle výzkumu veřejného mínění schvaluje zavádění letního času asi 60% obyvatel. Tento údaj se mi zdál nadsazený, a tak jsem se vydal na vlastní průzkum.
Připravil jsem si tabuli s touto otázkou: "Myslíte si že zavádění letního času je potřebné a užitečné?" Dále jsem si připravil hlasovací zařízení: misku s dřevěnými korálky, pet-láhev s nápisem ANO a pet-láhev s nápisem NE. S tímto vybavením jsem se posadil před velkou prodejnu potravin v blízkém městě.
Nestačil jsem se divit reakcím lidí. Přišla jedna starší paní, přečetla si otázku, vzala hlasovací korálek a prohlásila: "Já mám raději léto než zimu. Jen ať je pěkně teplo, zimy jsme si už užili dost!" A s těmito slovy vhodila korálek do lahve ANO.
Po chvíli přišli dva mladíci, asi tak 18-letí. Začali se dohadovat, jestli je letní čas o hodinu vepředu či vzadu, jestli je vlastně o hodinu více či méně, a hádali se tak vášnivě, že zapoměli hlasovat a odešli, za chůze pokračovali v diskuzi.
Později přišel pán kterého znám - učitel v důchodu. Přečetl si tabuli, a pak řekl: "Zavedení letního času je nesmysl, já jsem pro, aby se o tom udělalo referendum!" A pak vzal korálek a vhodil vhodil jej do lahve ANO.
Objevila se i dívka, kterou znám, a taky hlasovala ANO. Když jsem se jí zeptal, jestli schvaluje letní čas, řekla že ne, že se při tom hlasování spletla.
Korunu všemu nasadila jedna seniorka. Když jsem ji vyzval, aby taky hlasovala, odpověděla: "Dejte mi pokoj! Já jsem důchodkyně, a nechci k vůli takové pitomosti přijít o důchod." A odešla bez hlasování.
A ještě jedna zajímavá reakce: žena středních let taky odmítla hlasování s poznámkou: "Přece se k vůli takové pitomosti nenechám vyhodit ze zaměstnání!"
A jak můj průzkum dopadl? Získal jsem 60 hlasů NE a 14 hlasů ANO. Jaksi se to lišilo od výzkumu uvedeného v novinách.
Kdysi platilo: "VOX POPULI - VOX DEI" (hlas lidu - hlas boží). Po mých zkušenostech bych však řekl, že většina lidí ani nepochopí, na co vlastně odpovídají.
Ten průzkum jsem dělal v létě 2005.
Alois Burský, Rudice

Vltava

15. února 2008 v 15:38 |  Písničky - texty
Vltava
Pod skálou na níž stál Vyšehrad
ku Praze valí se řeka,
já bych se zeptal jí tolik rád
co na mne v životě čeká.
Nikdy se ničeho neleknu,
i když jsem na světě rád,
na břehu pod skálou pokleknu,
budu se pokorně ptát:
Refrén:
Vltavo, Vltavo, voděnko hluboká,
pověz mi co bude do dne a do roka.
Pověz mi co voda přinese,
pověz mi co zase odnese.
Řekni nám kolikrát země se otočí,
než naše hvězdička na nebi vyskočí,
kdy s nocí odejde ošklivý sen,
kdy se zas rozbřeskne den.
Vltava mlčí, nic neříká,
jen její voda se kalí,
od jihu k severu pospíchá
kolem té vysoké skály.
Široce rozpíná ramena,
mohutný její je proud.
Skála je pevná a kamenná,
kdopak z nás chtěl by s ní hnout?
Refrén:
Vltavo, Vltavo ...

Konvalinky

5. května 2007 v 9:44 |  Písničky - texty
Když se soumrak sklání nad tou naší strání,
hvězdičky bílé zahoří tmou.
Konvalinek vůně kolem lesní tůně
vzduchem se šíří nocí tmavou.
Až bílé konvalinky vzkvetou,
svou vůní omámí nás,
pak láskou hlavy se nám spletou,
a zdá se, že je svět plný krás.
Když rudý západ v dáli hoří,
kraj se v soumrak ponoří,
květy hovoří:
Až bílé konvalinky vzkvetou,
já přijdu s kytičkou za tebou.

Koupil jsem si knot

5. května 2007 v 9:43 |  Písničky - texty
Koupil jsem si knot, snad mi přijde vhod, uložím ho do krabice.
Nebude tam sám, v té krabici mám roztodivných věcí více.
Člověk neví, co se může přihodit, a tak je mi líto věci vyhodit.
Uložím je tam kam patří, za rok, za dva, nebo za tři
budu rád, že je mám!
Uložil jsem do krabice rukavice z jelenice, neboť byly obě levý.
K čemu jsou ty rukavice, proč jsem je dal do krabice,
to se sice zatím neví.
Doufám ale že mi jednou přijdou vhod
rukavice stejně jako lněný knot.
Uložím je tam kam patří, za rok, za dva, nebo za tři
budu rád že je mám!
Už desátý rok schovávám si brok, kterým jsem byl kdysi střelen.
Letěl zvesela rovnou do těla, byl jsem to já a ne jelen.
Řekl jsem si: to je ale náhoda, pro jelena toho broku je škoda.
Uložím jej tam kam patří, za rok, za dva, nebo za tři
budu rád, že ho mám!
Měl jsem doma mince, byly po mamince mého nevlastního strýce.
Z mincí na mne civí císař jako živý, škoda že jích nemám více.
Řekl jsem si, ty se nesmí ztratiti! Třeba budou ještě někdy platiti!
Uložím je tam kam patří, za rok, za dva, nebo za tři
budu rád, že je mám!
Jak tak roky běží, přestávám být svěží a krabici stěží zvednu.
Mám strach z její váhy. Doufám však že záhy do krabice padnu ke dnu.
Až mi čas přinese tuto novinu, lněný knot si kolem krku ovinu.
Uložím se tam kam patřím, už se vidím jak se bratřím
se vším co v krabici mám!

La Paloma

5. května 2007 v 9:40 |  Písničky - texty
Až svou zádí loď se k Havaně otočí,
budou pro mne plakat tvoje černé oči.
Černé jak vrak lodi, co k nebi z moře ční,
černé, jak mé lásky mohyla smuteční.
Ach, tisíckrát běda tomu co moře schvátí,
buď milostiv bůh těm kteří se nenavrátí.
Proč pláčete oči, proč srdce pro mne kvílí,
když na okýmko holoubek sed ti bílý.
Zaplaš myšlenku zlou, v něm vždyť duch můj se skrývá,
za mne oči tvé i rety zlíbá, ty splať mu lásku mou.
Nedej mu venku stát, čti jen v očích co skrývá,
vzpomeň až za mne rety tvé zlíbá, jak jsem tě míval rád.
Vzpomeň, až pak budu od tebe světa lán,
jak nám ruce vázal parde karmelitán.
Vázal nám je štolou bělejší než je sníh,
jak nám k svedbě hráli andělé v nebesích.
Jen vzpomínej až se za obzor loď má stratí,
buď milostiv bůh těm...
Když se do dvou let k nám v Havanu nevrátím,
ví bůh, na dně moře pochován že už spím.
Potom dej mši sloužit za pokoj duše mé,
a pak sobě najdi potěšení nové.
Však vzpomínka na mne přece tě někdy schvátí,
buď milostiv bůh těm...
La Paloma (slovenská)
Nevie, kto sa navždy nelúčil, čo je žial,
nevie čo je šťastie ten kto nemiloval.
Nevie čo je túžba, kto more nepozná,
dokial do vln nádej navždy nepochová.
Život je more, roky jak vlny plynú,
mladosti pár dní slnečných rýchlo minú.
Šťastie jak biely holub za obzor letí,
láska je maják, čo životom nám svieti.
Pláva loď na vlnách, mizne v mlhavých dialkách,
vráti sa iste, nebude blúdiť, kto ozaj ľúbiť vie.

Loďka z kůry

5. května 2007 v 9:38 |  Písničky - texty
Po tůni plave a krouží lodička z borové kůry,
dech se mi napětím ouží, čekám co bude dál.
Dívej se pozorně na ni, zblízka a nikoliv zhůry,
plachta je maličké psaní, kdopak je komu psal.
K jezu si klekám, na loďku čekám,
copak mi sdělí, až bude bezmocně v mé ruce stát?
Srdce mi buší, psal jsem to tuší,
že nejsem smělý, a že tě mám nadevše rád!
Loďka se po vlnách blíží k bílé a dychtivé dlani.
Plány však vítr ti zkříží, foukne ji pojednu dál.
Kdopak se teďka jen doví, co chtělo říci to psaní,
marně se hledá a loví, potok si lodičku vzal.
K jezu si sedám a slova hledám.
Je to však marné a navíc nemám už na co ti psát!
K čemupak psaní, chop se mých dlaní,
ani tuš ani hlas, vítr by mohl zas
přijít znova, a ta slova,
a ta slova ze rtů ti náhle svát!

Kam dál